Η τρέχουσα έκδοση είναι διαθέσιμη για λήψη.

για να αποδεχθείτε τη συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη και να ξεκινήσετε τη λήψη.


Άδεια Χρήσης Λογισμικού Τελικού Χρήστη

Με το άνοιγμα του πακέτου Λογισμικού Chroma Tune For TOSHIBA, δηλώνετε την αποδοχή της παρούσας άδειας χρήσης. Το Λογισμικό Chroma Tune For TOSHIBA αποτελεί ιδιοκτησία της Portrait Displays, Inc. και προστατεύεται από τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Portrait Displays, Inc. σας παρέχει μη αποκλειστική άδεια χρήσης ενός αντιγράφου του Λογισμικού Chroma Tune For TOSHIBA σε μία μόνο οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε το λογισμικό, εκτός από το να κάνετε ένα μοναδικό αντίγραφο ασφαλείας ή να το εγκαταστήσετε στο σκληρό σας δίσκο, ή σε άλλους υπολογιστές αν είναι όλοι συνδεδεμένοι και χρησιμοποιούν την ίδια οθόνη. Μπορείτε να μεταβιβάσετε το Λογισμικό Chroma Tune For TOSHIBA σε άλλο άτομο μόνο αν δεν έχετε αντίγραφα του λογισμικού, και ο νέος κάτοχος αποδεχθεί την παρούσα άδεια χρήσης. Το λογισμικό περιέχει υλικό που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά απόρρητα και λοιπά αποκλειστικά στοιχεία. Δεν έχετε το δικαίωμα να αποσυναρμολογήσετε, να ανακατασκευάσετε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να καταστήσετε δυνατή την ανάγνωση ή χρήση του λογισμικού από άνθρωπο. Δεν έχετε το δικαίωμα να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα προγράμματα που να έχουν βασιστεί σε αυτό το λογισμικό. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι τη λύση της. Μπορείτε να τερματίσετε την ισχύ της παρούσας άδειας καταστρέφοντας όλα τα αντίγραφα του λογισμικού και τα σχετικά έγγραφα. Η Portrait Displays Inc. διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ της παρούσας άδειας αν δεν συμμορφωθείτε με κάποια από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Λογισμικού Chroma Tune For TOSHIBA

Η Portrait Displays Inc. (Portrait) εγγυάται ότι το Λογισμικό θα λειτουργεί σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα για περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία απόδειξης. Ορισμένες πολιτείες και δικαστήρια δεν επιτρέπουν περιορισμούς όσον αφορά τη διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως ο προαναφερθείς περιορισμός μπορεί να μην ισχύει για εσάς. Στο βαθμό που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο, η ισχύς των σιωπηρών εγγυήσεων για το Λογισμικό, αν υπάρχουν, περιορίζεται στις ενενήντα (90) ημέρες.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ. Η ευθύνη της αποκλειστικής σας αποζημίωσης βαρύνει εξ ολοκλήρου την Portrait και τους προμηθευτές της και αυτή η αποζημίωση, κατ’ επιλογή της Portrait μπορεί να είναι είτε α) η επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, εάν υπάρχει, είτε β) η επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του Λογισμικού ή του μέσου που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της Περιορισμένης Εγγύησης της Portrait και που επιστρέφεται στην Portrait μαζί με ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν ισχύει αν το Λογισμικό έχει υποστεί βλάβη λόγω ατυχήματος, ακατάλληλης χρήσης ή λανθασμένης εφαρμογής. Τυχόν Λογισμικό που αντικαθιστά άλλο θα έχει εγγύηση για το υπολοιπόμενο διάστημα της αρχικής εγγύησης ή για τριάντα (30) ημέρες, ανάλογα με το ποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, οι προαναφερθείσες αποζημιώσεις ή οι υπηρεσίες υποστήριξης προϊόντων της Portrait θα είναι διαθέσιμες μόνο μετά από επίδειξη της απόδειξης αγοράς από εξουσιοδοτημένο διεθνές κατάστημα.

ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η PORTRAIT ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟ, ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΄Η ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ/ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η PORTRAIT Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Ή ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η PORTRAIT ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ PORTRAIT ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή 5.00 ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ. ΚΑΘΩΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.


Για προηγούμενες εκδόσεις, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με την Τεχνική Υποστήριξη.