Nykyinen versio on saatavilla ladattavaksi.

jos haluat hyväksyä loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen ja aloittaa lataamisen.


Loppukäyttäjän ohjelmiston käyttöoikeussopimus

Chroma Tune For TOSHIBA-ohjelmiston pakkauksen avaaminen on osoitus tämän käyttöoikeussopimuksen hyväksymisestä. Chroma Tune For TOSHIBA-ohjelmisto on Portrait Displays, Inc. –yhtiön omaisuutta. Ohjelmisto on suojattu Yhdysvaltain lainsäädännön mukaisilla ja kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Portrait Displays, Inc. –yhtiö myöntää käyttäjälle yhden Chroma Tune For TOSHIBA-ohjelmiston käyttöoikeuden, joka koskee yhtä tietokoneen näyttölaitetta. Ohjelmiston kopiointi on kiellettyä. Ohjelmistosta voidaan ottaa yksi varmuuskopio ja ohjelmisto voidaan asentaa kiintolevylle. Ohjelmisto voidaan asentaa useisiin tietokoneisiin, mikäli ne käyttävät samaa näyttöä. Chroma Tune For TOSHIBA-ohjelmisto voidaan luovuttaa toiselle käyttäjälle, mikäli alkuperäiselle käyttäjälle ei jää yhtään ohjelmiston kopiota ja mikäli uusi käyttäjä hyväksyy käyttöoikeussopimuksen ehdot. Ohjelmisto sisältää tekijänoikeuslakien alaista materiaalia, liikesalaisuuksia ja muuta salaista materiaalia. Ohjelmistoa ei saa purkaa eikä hajottaa, sen valmistustapaa tutkia tai muuten muuntaa selkokieliseen muotoon. Ohjelmistosta ei saa luoda muita tekijänoikeuslakien alaisia tuotteita. Tämä käyttöoikeussopimus on voimassa, kunnes käyttöoikeus päättyy. Käyttäjä voi purkaa käyttöoikeussopimuksen tuhoamalla kaikki ohjelmiston ja siihen liittyvien asiakirjojen kopiot. Portrait Displays Inc. –yhtiö voi purkaa käyttöoikeussopimuksen, mikäli käyttäjä rikkoo käyttöoikeussopimuksen ehtoja.

Chroma Tune For TOSHIBA-ohjelmiston RAJOITETTU TAKUU.

Portrait Displays Inc. –yhtiö (jäljempänä Portrait) takaa ohjelmisto toimii oleellisilta osin ohjelmiston mukana toimitetussa kirjallisessa materiaalissa kuvatulla tavalla yhden (1) vuosi ohjelmiston hankkimisesta. Tiettyjen osavaltioiden, valtioiden tai alueiden lainsäädäntö ei salli rajoituksia oletetun takuun kestossa, jolloin yllä kuvattu rajoitus ei ole voimassa. Paikallisen lainsäädännön sallimissa määrin ohjelmiston mahdolliset oletetut takuut ovat voimassa yhden (1) vuosi.

MAHDOLLISET KORVAUKSET ASIAKKAALLE. Portraitin ja sen jälleenmyyjien vastuu korvauksista asiakkaalle rajoittuu (a) tuotteesta mahdollisesti maksetun hinnan palauttamiseen tai (b) tuotteen tai välineen korjaamiseen tai vaihtamiseen siinä tapauksessa, että Portraitin rajoitettu takuu ei koske tuotetta tai välinettä ja tuote tai väline palautetaan Portraitille ostokuitin kopion kanssa. Rajoitettu takuu ei ole voimassa, mikäli ohjelmiston rikkoutuminen johtuu onnettomuudesta tai väärästä käyttötavasta. Korvaavan ohjelmistotuotteen takuu on voimassa jäljellä olevan takuuajan tai kolmekymmentä (30) päivää sen mukaan, kumpi näistä on pitempi. Mikään asiakkaan korvauksista tai tuotetukipalveluista ei ole käytettävissä Yhdysvaltojen ulkopuolella ilman valtuutetun jälleenmyyjän ostotodistusta.

EI MUITA TAKUITA. SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA PORTRAIT JA SEN JÄLLEENMYYJÄT KIISTÄVÄT KAIKKI MUUT NIMENOMAISET JA OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI SOVELTUVUUTTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA TAI TUKIPALVELUJEN TOIMITTAMISTA TAI TOIMITTAMATTA JÄTTÄMISTÄ KOSKEVAT TAKUUT. TÄMÄ TAKUU ANTAA ASIAKKAALLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA. ASIAKKAALLA VOI OLLA MUITA ALUEELLISIA OIKEUKSIA.

VASTUUN RAJOITUS. SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA, PORTRAIT TAI SEN JÄLLEENMYYJÄT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI SEN TAITAMATTOMASTA KÄYTÖSTÄ TAI TUKIPALVELUJEN TOIMITTAMISESTA TAI TOIMITTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ JOHTUVAT LIIKEVOITTOJEN TAI TIETOJEN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET JA MUUT TALOUDELLISET MENETYKSET, VAIKKA PORTRAITILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISESTA MAHDOLLISUUDESTA. KAIKISSA TAPAUKSISSA PORTRAITIN KOKO TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOJEN MUKAINEN VASTUU RAJOITTUU SUMMAAN, JONKA KÄYTTÄJÄ TOSIASIALLISESTI ON MAKSANUT TUOTTEESTA, TAI VIITEEN (5) YHDYSVALTAIN DOLLARIIN SEN MUKAAN, KUMPI NÄISTÄ ON PIENEMPI. KOSKA JOTKIN VALTIOT, ALUEET JA OSAVALTIOT EIVÄT HYVÄKSY VAHINKOJEN VASTUUN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, POISSULKEMINEN TAI RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KÄYTTÄJÄÄ.


Jos haluat edellisiä versioita, ota yhteyttä tekniseen tukeen.