A jelenlegi verzió letölthető.

a Végfelhasználói licencszerződés elfogadásához és a letöltés megkezdéséhez.


Végfelhasználói licencszerződés

A Chroma Tune For TOSHIBA szoftvercsomag felnyitásával beleegyezését jelzi jelen licencszerződés feltételeibe. A Chroma Tune For TOSHIBA szoftver a Portrait Displays, Inc. Tulajdona, és az egyesült államokbeli, valamint nemzetközi szerzőijog-védelem alá esik. A Portrait Displays, Inc. nem kizárólagos licencet biztosít a Chroma Tune For TOSHIBA szoftver egy példányának használatára egyetlen számítógépes megjelenítőeszközhöz. A szoftver nem másolható, kivéve ha egyetlen biztonsági másolatot készít, vagy merevlemezre telepíti, illetve több számítógépre, ha azok ugyanazt a megjelenítőt használják. A Chroma Tune For TOSHIBA szoftver csak akkor adható át harmadik személynek, ha Ön nem őrzi meg a szoftver másolatát, és az új tulajdonos is egyetért jelen licencszerződés feltételeivel. A szoftver szerzői jogvédelem alá eső anyagokat, kereskedelmi titkokat és egyéb védett anyagokat tartalmaz. A szoftvert tilos dekompilálni, visszafejteni vagy más módon olvashatóvá és felhasználhatóvá tenni. A szoftver alapján tilos bármiféle további fejlesztést létrehozni, és a programot módosítani. Ez a licenc a szerződés felbontásáig érvényes. A licencszerződést egyoldalúan felbonthatja, ha megsemmisíti a szoftver és a dokumentáció minden, tulajdonában lévő példányát. A Portrait Displays Inc. is jogosult a szerződés felbontására, ha Ön nem tartja be a megállapodás előírásait.

Chroma Tune For TOSHIBA Software KORLÁTOZOTT GARANCIAVÁLLALÁS.

A Portrait Displays Inc. (Portrait) garantálja hogy a szoftver a mellékelt dokumentumoknak megfelelően fog működni az átvételtől számított egy (1) év. Egyes államokban és jogrendszerekben a beleértett garancia időtartamának korlátozása nem lehetséges, ezért a fentiek nem biztos, hogy Önre is vonatkoznak. A hatályos törvény által megengedett mértékben a szoftver beleértett garanciái (ha vannak ilyenek) egy (1) év korlátozódnak.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK. A Portrait és forgalmazói teljes felelősségvállalása és a kártérítés kizárólagos lehetősége a Portrait választása szerint vagy (a) a termék árának visszatérítése, vagy (b) a Portrait korlátozott garanciájának nem megfelelő, a számla másolatával visszaküldött szoftver vagy adathordozó javítása, illetve cseréje. A korlátozott garancia érvényét veszíti, ha a szoftver hibáját baleset, helytelen használat vagy nem megfelelő célra való alkalmazás okozta. Bármely csereszoftver garanciája az eredeti garancia-időszak végéig, vagy harminc (30) további napig lesz érvényes (a kettő közül a hosszabb időszak). Az Egyesült Államokon kívül sem ezek a kártérítések, sem a Portrait által kínált terméktámogatási szolgáltatások nem érhetők el egy hitelesített nemzetközi forrásból származó vásárlási bizonylat nélkül.

MÁS GARANCIA NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ. A PORTRAIT ÉS ANNAK FORGALMAZÓI A TÖRVÉNY ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG KIZÁRJÁK MINDEN MÁS KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT GARANCIA ÉS KÖVETELÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÉT, TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁGRA, ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGRE, JOGOSULTSÁGOKRA ÉS SZABÁLYTALANSÁGMENTESSÉGRE VONATKOZÓ BELEÉRTETT GARANCIÁKAT, A SZOFTVERRE ÉS A TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE AZOK ELMARADÁSÁRA VALÓ TEKINTETTEL. EZ A KORLÁTOZOTT GARANCIA MEGHATÁROZOTT JOGOKKAL RUHÁZZA FEL. EZEKEN KÍVÜL MÁS, ÁLLAMONKÉNT ÉS JOGRENDSZERENKÉNT ELTÉRŐ JOGOKKAL IS RENDELKEZHET.

KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉGVÁLLALÁS. A PORTRAIT ÉS FORGALMAZÓI A HATÁLYOS TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN ELHÁRÍTJÁK A FELELŐSSÉGET A KÜLÖNLEGES OKBÓL BEKÖVETKEZŐ, ESETI, KÖZVETETT VAGY JÁRULÉKOS KÁROKÉRT (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÜZLETI NYERESÉG ELMARADÁSÁBÓL, AZ ÜZLETMENET AKADÁLYOZÁSÁBÓL, AZ ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉBŐL VAGY BÁRMELY MÁS PÉNZÜGYI VESZTESÉGBŐL ADÓDÓ KÁROKAT), MELYEKETA SZOFTVER HASZNÁLATA VAGY HELYTELEN HASZNÁLATA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA VAGY AZOK ELMARADÁSA OKOZ, MÉG AKKOR IS, HA A PORTRAIT TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT AZ ILYEN KÁROKOZÁS LEHETŐSÉGÉRŐL. A PORTRAIT TELJES FELELŐSSÉGE A VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS BÁRMELY PONTJÁBAN LEGFELJEBB A SZOFTVERÉRT FIZETETT ÖSSZEGIG VAGY 5,00 USA DOLLÁRIG TERJED. EGYES ÁLLAMOK ÉS JOGRENDSZEREK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A FELELŐSSÉG ELHÁRÍTÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. EZÉRT A FENTIEK NEM BIZTOS, HOGY ÖNRE IS VONATKOZNAK.


Korábbi verziók letöltésének céljából, vegye fel a kapcsolatot a Technikai Segédlet Részleggel.