De actuele versie is beschikbaar om te downloaden.

om de licentieovereenkomst voor eindgebruikers te accepteren en het downloaden te starten.


Software Licentie Overeenkomst

Wanneer u het hoesje met de Chroma Tune For TOSHIBA software opent of de Chroma Tune For TOSHIBA software installeert, geeft u aan dat u deze licentieovereenkomst accepteert. De Chroma Tune For TOSHIBA software is het eigendom van Portrait Displays, Inc. en wordt beschermd door Amerikaanse en Internationale copyright wetgeving. Portrait Displays, Inc. kent u een niet-exclusieve gebruikerslicentie toe voor één kopie van de Chroma Tune For TOSHIBA software op één computer. U mag de software niet vermenigvuldigen, behalve om één enkele reservekopie te maken of om hem op een harde schijf te installeren. U kunt de Chroma Tune For TOSHIBA software doorgeven aan een andere persoon als u geen kopieën van de software bewaart. De nieuwe eigenaar moet de licentieovereenkomst accepteren. De software bevat materiaal onder copyright, handelsgeheimen en ander beschermd materiaal. U mag de software niet decompileren, reverse engineering, ontleden of op een andere manier verkleinen tot een door mensen leesbare of bruikbare vorm. U mag de software niet veranderen of afgeleide werking ervan creëren. De licentie is geldig tot opzegging. U kunt deze licentie opzeggen door alle kopieën van de software en de documentatie te vernietigen. Portrait Displays, Inc. kan deze licentie beëindigen als u zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst houdt.

Chroma Tune For TOSHIBA Software BEPERKTE GARANTIE.

Portrait Displays Inc. (Portrait), garandeert dat het programma grotendeels functioneert in overeenkomst met de bijgaande schriftelijke documentatie voor een periode van een (1) jaar vanaf de datum van ontvangst. Bepaalde staten of rechtsgebieden staan geen beperkingen op de duur van impliciete garanties toe, de bovenstaande beperking is in dat geval niet op u van toepassing. Voor zover dat toegestaan is door de geldende wetgeving, zijn de impliciete garanties op dit programma, waar toepasselijk, beperkt tot neen (1) jaar.

VERGOEDING VAN DE KLANT. De volledige aansprakelijkheid van Portrait en zijn leveranciers en uw enige vergoeding bestaan uit, naar keuze van Portrait, (a) teruggave van de betaalde prijs, of (b) reparatie of vervanging van het programma of de media die niet voldoen aan de beperkte garantie van Portrait en die teruggestuurd worden aan Portrait met een kopie van de kassabon. Deze beperkte garantie geldt niet als de storing van het programma het gevolg is van een ongeluk, misbruik of een verkeerde manier van toepassen. Het vervangende programma valt onder de garantie gedurende de rest van de oorspronkelijke garantieperiode of dertig (30) dagen, welke van beide het langst duurt. Buiten de Verenigde Staten zijn deze vergoedingen en het product support van Portrait niet van toepassing zonder aankoopbewijs van een rechtmatige internationale bron.

GEEN ANDERE GARANTIES. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, VERWERPEN PORTRAIT EN ZIJN LEVERANCIERS ALLE OVERIGE, VERMELDE OF IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET INBEGRIP VAN, DOCH ZONDER BEPERKING, IMPLICIETE HANDELSGARANTIES, GESCHIKTHEID VOOR SPECIFIEKE DOELEINDEN, RECHTEN, EN NALEVING MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA, EN DE LEVERING VAN OF DE ONMOGELIJKHEID VAN LEVERING VAN SUPPORT. DEZE BEPERKTE GARANTIE VERSTREKT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. AFHANKELIJK VAN DE STAAT / HET RECHTSGEBIED HEBT U MISSCHIEN NOG MEER RECHTEN.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, ZIJN PORTRAIT OF ZIJN LEVERANCIERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR WELKE SPECIFIEKE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE DAN OOK (ZONDER BEPERKINGEN, MET INBEGRIP VAN GELEDEN SCHADE DOOR WINSTVERLIES, ONDERBREKING VAN ACTIVITEITEN, VERLIES VAN ZAKELIJKE INFORMATIE OF IEDER ANDER PECUNIAIR VERLIES) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA OF DE LEVERING OF DE ONMOGELIJKHEID VAN DE LEVERING VAN SUPPORT, ZELFS ALS PORTRAIT INGELICHT IS OMTRENT DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN IEDER GEVAL IS DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN PORTRAIT VOLGENS DE BEPALINGEN VAN DE EINDGEBRUIKERLICENTIE BEPERKT TOT HET KLEINSTE VAN DE VOLGENDE BEDRAGEN, ZIJNDE HET BEDRAG DAT WERKELIJK DOOR U BETAALD IS VOOR HET PROGRAMMA OF USD$5.00. GEZIEN BEPAALDE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN GEEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN DE GARANTIE TOESTAAN, IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.


Neem alstublieft contact op met Technische Ondersteuning voor voorafgaande versies.