Den inneværende versjonen er tilgjengelig for nedlastning.

for å godta sluttbruker lisensavtalen og start nedlastingen.


Lisensavtale for programvare for sluttbrukere

Når du åpner Chroma Tune For TOSHIBA programvarepakken erkjenner du at du aksepterer denne lisensavtalen. Chroma Tune For TOSHIBA programmet eies av Portrait Displays, Inc. og det er beskyttet av lov om åndsverk i USA og internasjonalt. Portrait Displays, Inc. gir deg en ikke eksklusiv rett til å bruke en kopi av Chroma Tune For TOSHIBA Software på en enkelt visningsskjerm for datamaskin. Du kan ikke kopiere programvaren, bortsett fra for å lage en enkelt backupkopi eller for å installere det på en harddisk, eller på flere datamaskiner hvis de er koblet til og bruker samme visningskjerm. Du kan overføre Chroma Tune For TOSHIBA Software til en annen person kun så lenge du ikke beholder noen kopi av programvaren og hvis den nye eieren samtykker i lisensavtalen. Programvaren inneholder materiale som er beskyttet av lov om åndsverk, forretningshemmeligheter og annet egetutviklet materiale. Du har ikke rett til å dekompilere, reversere teknikken, ta fra hverandre eller på annen måte redusere programvaren til noen annen lesbar eller brukbar form. Du kanikke modifisere eller utvikle noe produkt med utgangspunkt i denne programvaren. Denne lisensen er gyldig til den avbrytes. Du kan avbryte lisensen ved å ødelegge alle kopier av programvaren samt dokumentasjonen. Portrait Displays Inc. kan avbryte lisensen hvis du unnlater å overholde bestemmelsene i denne avtalen.

Chroma Tune For TOSHIBA Software BEGRENSET GARANTI.

Portrait Displays Inc. (Portrait), garanterer at programvaren vil yte i samsvar med den medfølgende skriftlige dokumentasjonen i en periode på ett (1) år fra mottaksdato. Noen stater og rettskretser gir ikke rett til varighetsbegrensning for en slik garanti, slik at den overnevnte begrensningen gjelder ikke nødvendigvis deg. I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov er den innebygde garantien knyttet til programvaren, hvis noen garanti er gitt, begrenset til ett (1) år.

KUNDENS RETTSMIDLER. Portrait's og selskapets leverandørers totale ansvar og ditt eksklusive rettsmiddel er, etter Portrait's valg, entenr (a) tilbakebetaling av den innkjøpsprisen, hvis slik pris er betalt, eller (b) reparasjon eller utskifting av programvaren eller mediet som ikke tilfredsstiller Portrait's begrensede garanti og som returneres til Portrait med en kopi av din kvittering. Denne begrensede garantien gjelder ikke hvis årsaken til at programvaren ikke fungerer skyldes en ulykke, misbruk eller feilbruk. All utskiftet programvare vil være garantert for resten av den opprinnelige garantiperioden eller tretti (30) dager, avhengig av hva som varer lengst. Utenfor USA gjelder ikke disse rettsmidlene eller noen annen produktsupporttjeneste uten bevis på kjøpet fra en autorisert internasjonal kilde.

INGEN ANDRE GARANTIER. SÅ LANGT DET TILLATES I GJELDENDE LOV, FRASKRIVER PORTRAIT OG SELSKAPETS FORHANDLERE ALLE ANDRE GARANTIER OG VILKÅR, ENTEN DISSE ER UTTRYKT ELLER INNEFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INNEFORSTÅTTE GARANTIER OM OMSETTELIGET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, RETTIGHET, UKRENKELIGEHT MED HENSYN TIL PROGRAMVAREN OG YTELSEN AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å LEVERE SUPPORTTJENESTER. DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER. DU KAN HA ANDRE RETTIGHETER SOM ER ULIKE FRA STAT/RETTSKRETS TIL STAT/RETTSKRETS.

ANSVARSBEGRENSNING. SÅ LANGT DET TILLATES I GJELDENDE LOV SKAL IKKE PORTRAIT ELLER SELSKAPETS FORHANDLERE KUNNE STILLE ANSVARLIG FOR NOEN SÆRLIGE, TILFELDIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER OVERHODE (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ERSTATNING FOR FORRETNINGSMESSIGE TAP, AVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSMESSIG INFORMASJON, ELLER NOE ANNET PENGEMESSIG TAP) SOM MÅTTE OPPSTÅ PÅ GRUNN AV BRUKEN ELLER DEN MANGLENDE EVNEN TIL Å KUNNE BRUKEPROGRAMVAREN ELLER YTELSEN AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å YTE PRODUKTSUPPORT, SELV OM PORTRAIT HAR FÅTT MELDING OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. uAKTET ER PORTRAITS TOTALE ANSVAR I HENHOLD TIL DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKER AVGRENSET TIL TIL DET SOM ER MINST AV DET BELØPET DU FAKTISK BETALTE FOR PROGRAMVAREN ELLER USD$5.00. I OG MED AT NOEN STATER OG RETTEKRETSER IKKE TILLATER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSENING AV ANSVAR GJELDER OVERNEVNTE BEGRENSNING IKKE NØDVENDIGVIS DEG.


For nedlastning av tidligere versjoner, vennligst ta kontakt med Teknisk Support.