Den aktuella versionen är tillgänglig för nedladdning.

för att acceptera licensavtalet för slutanvändare och starta nedladdningen.


Licensavtal för slutanvändarprogram

När du öppnar Chroma Tune For TOSHIBA programvarupaket, anger du därmed att du accepterat licensavtalet. Chroma Tune For TOSHIBA programvara ägs av Portrait Displays Inc. och skyddas av upphovsrättslagar i USA och internationellt. Portrait Displays beviljar en licens utan ensamrätt för att använda Chroma Tune For TOSHIBA programvara i en datorenhet. Du får inte kopiera programvaran, mer än en reservkopia eller för att installera på en hårddisk, eller på flera datorer om de alla är sammankopplade och använder samma bildskärm. Du får endast föra vidare Chroma Tune For TOSHIBA programvara till en annan person om du själv inte behåller kopior av programvaran och att den nya ägaren godkänner detta licensavtal. Programvaran innehåller upphovrättsskyddat material, affärshemligheter och annat patentskyddat material. Du får inte återsammanställa, ändra uppbyggnaden, nedmontera eller på annat sätt förenkla programvaran till annan användbar form. Du får inte modifiera eller skapa oriktiga arbeten baserat på programvaran. Denna licens gäller tills den sägs upp. Du kan säga upp licensen genom att förstöra alla kopior av programvaran och dess dokumentation. Portrait Displays Inc. kan säga upp licensen om du inte följer detta avtals bestämmelser.

BEGRÄNSAD GARANTI gällande Chroma Tune For TOSHIBA programvara.

Portrait Displays Inc. (Portrait), garanterar att programvaran utför i huvudsak det som står i medföljande material under en period av 90 dagar från kvittensdatum. Vissa länder och regioner tillåter inte garantibegränsningar, ovanstående begränsning behöver därför inte gälla dig. Enligt tillämplig lag är programvarans garanti, om sådan finns, begränsad till 90 dagar.

KUNDKOMPENSATIONER. Portraits och dess leverantörers totala ansvar och din enskilda kompensation skall vara efter Portraits valmöjlighet, antingen (a) återbetalning av erlagd summa om sådan finns, eller (b) reparation eller ersättning av den programvara eller det media som inte uppfyller kraven för Portraits begränsade garanti, och vilken returneras till Portrait tillsammans med en kvittokopia. Denna begränsade garanti är ogiltig om fel i programvaran skett genom olycka, missbruk eller felanvändning. För ersatt programvara gäller garantin under den ursprungliga garantins återstående period eller i 30 dagar, den längsta tiden gäller. Utanför USA finns inte dessa kompensationer eller den produktservice som Portrait erbjuder tillgänglig utan inköpsbevis från en auktoriserad internationell källa.

INGA ANDRA GARANTIER. TILL DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, KÄNNER INTE PORTRAIT OCH DESS LEVERANTÖRER TILL ANDRA GARANTIER OCH VILLKOR, YTTRADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, HANDELSGARANTIER, ANPASSADE TILL ETT SPECIELLT SYFTE, TITEL, OCH OLOVLIGT INTRÅNG, GÄLLANDE PROGRAMVARAN OCH ATT TILLHANDAHÅLLA ELLER BRISTEN AV ATT TILLHANDAHÅLLA SUPPORTSERVICE. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER. DET KAN FINNAS ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN LAND/REGION TILL LAND/REGION.

ANSVARSBEGRÄNSNING. TILL DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, SKALL INTE PORTRAIT ELLER DESS LEVERANTÖRER I NÅGOT FALL VARA ANSVARIGA FÖR SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR VID FÖRSLUST AV AFFÄRSVINSTER, AFFÄRSAVBROTT, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION ELLER ANNAN PEKUNIÄR FÖRLUST, UTAN BEGRÄNSNING) SOM UPPSTÅR VID ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ELLER ATT TILLHANDAHÅLLA ELLER BRISTEN Av ATT TILLHANDAHÅLLA SUPPORTSERVICE, ÄVEN OM PORTRAIT HAR UNDERÄTTATS OM SÅDANA SKADOR. UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER SKALL PORTRAITS TOTALA ANSVAR GÄLLANDE VILLKOREN I LICENSAVTALET FÖR SLUTANVÄNDARPROGRAM BEGRÄNSAS TILL DET LÄGRE BELOPP SOM BETALTS AV DIG FÖR PROGRAMVARAN ELLER USD$5,00. EFTERSOM VISSA LÄNDER OCH REGIONER INTE TILLÅTER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR, BEHÖVER OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLA DIG.


För tidigare versioner, vänligen kontakta Tekniksupporten.